LUCRARI DE DOCTORAT
THESIS OF DOCTOR'S DEGREE

A. LUCRARI SUSTINUTE
CONSTANTS THESIS

Nr. crt.

Autor

Titlul lucrarii

Conducator stiintific

Centrul universitar

1969

 

1

 

Nastase Marin

Contributii la defectoscopia cu radiatii electromagnetice penetrante

Contributions to the defectoscopy performed with penetrating electromegnetic radiation

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

2

 

Obaciu Gheorghe

Contributii la studiul prelucrarii cu impulsuri dirijate a materialelor indigene

Contributions to study of processing some native materials with directed pulses

 

Prof.univ.dr.ing.

Stanescu Ion

 

 

Brasov

1970

 

 

3

 

 

Ivan Mircea

Contributii la studiul prelucrarii prin electrochimie si al masinilor cu avans autoreglabil

Contributions to the study of electrochemical processing and of self-adjustable advance equipment

 

Prof.univ.dr.ing.

Stanescu Ion

 

 

 

Brasov

4

Matei

Gheorghe

Compactizarea pulberilor metalice sub influenta energiei vibrante

Metallic powder compacting influenced by vibratory energy

Prof.univ.em.ing.

Domsa Alexandru

 

Cluj Napoca

 

5

 

Nichici Alexandru

Fenomene fundamentale la prelucrarea cu scantei electrice cu electrod oscilant

Basic phenomena in processing using electric spark and floating electrode

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

 

6

 

Popovici Vasile

Contributii la studiul fenomenelor fundamentale la prelucrarea prin eroziune complexa

Contributions to study of  the basic phenomena  in processing  by complex erosion

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

 

7

Savii Gheorghe

Studiu asupra prelucrabilitatii fontelor nodulare prin procedee electroerozive

Study on  the workability of high-strength nodular cast-iron using electro-erosion process

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1971

 

 

8

 

 

Vas Alexandru

Contributii la studiul de generare a plasmei cu aplicatii industriale la taierea si sudarea metalelor

Contributions to study of plasma generation used in industry for welding and cutting of materials

 

Prof.univ.dr.doc.

ing.

Popovici Vladimir

 

 

Timisoara

1972

9

 

Constantinescu Victor

Contributii la elaborarea materialelor abrazive cu lianti metalici

Contributions to elaboration of abrasive materials with metallic bonds

Prof.univ.em.

Alexandru Domsa

Cluj Napoca

 

10

 

Popovits David

Contributii privind studiul procesului de taiere cu plasma a metalelor

Contributions to the study of plasma cutting process

Prof.univ.dr.ing. Salagean Traian

 

 

Timisoara

1973

 

 

11

 

 

Brestin Aurel

Studiul influentei preîncalzirii inductive a stratului de suprafata la otelurile supuse preancalzirii prin aschiere la strung

Study of inductive pre-heating influence on the steel surface layer pre-heating by chipping

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

12

 

 

Cartis Ioan

Cercetari teoretice si experimentale asupra structurii, proprietatilor fizice si rugozitatii suprafetelor prelucrate prin eroziune electrica

Theoretical and experimental research on the  structure, physical proprieties and roughness of surfaces processed by electro-erosion

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

13

 

 

Isarie Ilie

Cercetari teoretice si experimentale privind prelucrarea prin eroziune electrica în conditii de suprapresiune

Theoretical and experimental research on  electro-erosion processing under over pressure

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1974

 

14

Bicsak E.

Contributii la taierea metalelor cu ajutorul pulberilor metalice insuflate cu flacara oxiacetilenica

Contributions to metal cutting by metallic powders blowed by oxyacetilene flame

Prof.univ.em. ing. Domsa Alexandru

Cluj Napoca

 

 

15

 

 

Minca Mihai

Contributii la studiul interstitiului scula-piesa în prelucrarea electrochimica cu depasivare hidrodinamica

Contributions to study of tool-piece clearance during electrochemical processing with hydrodynamic offpassivity

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1975

 

 

 

16

 

 

 

Atanasiu Nicolae

Cercetari privind influenta ultrasunetelor asupra comportarii la deformare a metalelor si aliajelor si asupra proprietatilor semifabricatelor deformate

Research on ultrasound influence on the behaviour of metal and alloy distortion and on the proprieties of out of shape semi-product

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.  Dragan Ioan

 

 

 

Cluj - Napoca

 

17

 

Dragan Ovidiu

Cercetari privind tragerea la rece a tevilor pe dop activat ultrasonic

Research on cold-drawing pipes on a ultrasound activated stopper

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

18

 

Raileanu Dumitru

Cercetari privind tratamentul termomagnetic al otelurilor carbon de îmbunatatire

Research concerning the thermo-magnetic treatment of heat-treatment carbon steel

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

1976

 

 

19

 

 

Inclanzan Tudor

Cercetari asupra parametrilor constructivi si functionali la masinile de prelucrat cu ultrasunete

Research on constructive and functional parameters of ultrasound procesiing machine

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

Timisoara

 

 

20

 

 

Popescu Nicolae

Studiul aplicarii procesului de honuire electrochimica la prelucrarea de netezire a suprafetelor cilindrice interioare

Study of electrochemical honing as applied to polishing of  inner cylindrical surface

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1977

 

21

Golumba Mircea

Netezirea electromecanica a arborilor

Electromechanical polishing of spindles

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

Timisoara

 

 

22

 

 

Popovici Ion

Contributii la studiul comportarii otelurilor carbon de calitate la deformarea plastica la rece cu viteze mari de impact prin metoda pneumomecanica

Contributions to the study of the reponse of carbon steel to cold flow with high speed impact  using pneumo-mechanic method

 

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1978

 

23

 

Amza Gheorghe

Contributii la studiul fenomenelor de deformare plastica în camp ultrasonor

Contributions to  study of plastic deformation phenomena in ultrasound field

 

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

Bucuresti

 

 

24

 

 

Vancu Ioan

Cercetari asupra prelucrarii dimensionale ultrasonore cu suspensie abraziva a unor ferite

Research concerning the ultrasound dimensional processing using ferrite abrasive suspension

 

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

Timisoara

1979

 

 

 

25

 

 

 

Gherghel Nicolae

Contributii teoretice si experimentale privind optimizarea regimurilor de ascutire prin abrazare electrochimica a sculelor aschietoare armate cu placute din carburi metalice

Theoretical and experimental contributions to optimisation of the chipping regime using electrochemical abrasion of metallic carbide edged tool

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Casler Gheorghe

Prof.univ.dr.ing. Picos Constantin

 

 

 

Iasi

 

26

 

Marinescu Niculae Ion

Contributii la prelucrarea electrochimica de precizie a gaurilor profilate

Contributions to electrochemical sensitive processing  of profile holes

 

 

Prof.univ.dr.ing

Gavrilas Ionel

 

 

Bucuresti

 

 

27

 

 

Mehedinteanu Margarit

Contributii la studiul prelucrarii cu fascicul laser concentrat a alezajelor micrometrice în aliaje dure

Contributions concerning processing of micrometer bores in hard alloys using  focused laser beam

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

Timisoara

 

28

 

Nanu Dan

Prelucrarea prin eroziune electrica în camp magnetic

Processing by electro-erosion in a magnetic field

 

Prof.emerit ing. Domsa Aurel

 

Cluj - Napoca

 

 

29

 

 

Nica Mihai

Contributii la studiul teoretic si experimental al prelucrarii otelurilor slab aliate prin procedeu electrochimic

Contribution to the theoretical and experimental study of light alloy steel processing using  the electrochemical method

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

 

Timisoara

1980

 

 

30

 

 

Chiujdea Victor

Contributii teoretice si experimentale la prelucrarea electrochimica a paletelor de turbine

Theoretical and experimental contributions to electrochemical processing of turbo blade

Prof.univ.dr.ing

Gavrilas Ionel

 

 

 

Bucuresti

 

31

 

Cuculeanu Georgeta

Contributii la studiul tehnologiilor de prelucrare electrochimica a materialelor metalice

Contributions to the electrochemical processing technologies of metalic materials

 

Prof.univ.dr.ing. Drimer Dolphi

 

Bucuresti

 

 

32

 

 

Draghici George

Cercetari privind constructia utilajului si stabilirea tehnologiei de prelucrare a microalezajelor prin eroziune electrica

Research on equipment contraction and establishing of the technology for micro-bores processing by  electro-erosion

 

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel,dr. h.c.

 

 

Timisoara

 

 

33

 

 

Falnita Eugen

Studiul prelucrarii prin eroziune electrochimica cu depasivare abraziva a suprafetelor de revolutie din aliaje extradure

Study of processing by electrochemical erosion with abrasive off-passivity of revolution area in very hard alloy

 

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

 

Timisoara

 

 

 

34

 

 

 

Popa Horia

Influenta metodelor de executie a electrozilor asupra caracteristicilor tehnico-economice ale prelucrarii prin eroziune electrica cu copierea formei

Influence of electrode processing methods on the technical and economic parameters of the electro-erosion processing

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

 

Timisoara

1981

 

 

35

 

 

Iuhas Popovici Corina Antigona

Cercetari teoretice si experimentale asupra taierii prin eroziune complexa electrica si electrochimica a otelurilor aliate pentru scule si matrite

Theoretical and experimental research on complex electrical and electrochemical erosion of tool and stamp alloy steel

 

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

36

 

 

Orejuela Galo Patricio

Contributii la stabilirea sectiunii optime a electrozilor tubulari la prelucrarea gaurilor prin electroeroziune

Contributions to the establishing the optimal section of tube electrodes used in electro-erosion processing of  holes

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Gavrilas Ionel

 

 

 

Bucuresti

1982

 

 

37

 

 

Damian Dumitru

Cercetari privind conditiile de transfer maxim de energie catre sarcina la generatoarele de ultrasunete de uz industrial

Research on the conditions of maximum transfer energy to the load in industrial ultrasound generators 

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

 

Timisoara

 

38

 

Ghizdavu Victor

Contributii la studiul ambutisarii prin explozii în medii granulare

Contributions concerning explosive cupping in granular media

 

Prof.univ.dr.ing.   Drimer Dolphi

 

Bucuresti

 

 

39

 

 

Pircea Zeno

Studiul influentei parametrilor electrici asupra dimensiunilor alezajelor la penetrarea otelurilor nealiate cu tun electronic

Study of the influence of electrical parameters on bore dimensions during penetration of plain carbon steel with electronic gun

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

 

Timisoara

1983

 

 

 

40

 

 

 

Achimescu Nicolae

Studiul procesului de generare a formelor spatiale la prelucrarea prin eroziune electrica, aspecte geometrice si substantiale

Study of generation process of three-dimensional forms during the electrical erosion processing, geometrical and substantial aspects

 

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

 

Timisoara

 

 

 

41

 

 

 

Botezatu Valeriu

Cercetari asupra posibilitatii de sinteza a unor forme de unde mecanice în scopul stabilirii tehnologiei optime de prelucrare si a îmbunatatirii tehnologiilor bazate pe ultrasunete

Research on the synthesis possibility of some mechanical wave forms in order to establish the optimum processing technology and to improve the technologies based on ultrasound

 

 

 

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

 

Timisoara

1984

 

42

 

Sandor Ladislau

Contributii la taierea metalelor cu jet de plasma

Contributions to plasma jet cutting of metals

 

 

Prof.univ.emerit ing.

DomsaAlexandru

 

 

Cluj - Napoca

1985

 

43

 

Breban Florin

Contributii la masurarea distantei cu laser

Contributions to distance measurement using lasers

 

 

Prof.univ.dr.ing. Pop Eugen

 

Timisoara

 

 

 

44

 

 

 

Oprean Constantin

Contributii privind optimizarea parametrilor fizici si tehnologici la prelucrarile neconventionale. Prelucrarea prin eroziune electrica cu electrod filiform

Contributions concerning the optimisation physical and technological parameters in nonconventional processing. Electroerosion processing with filiform electrode

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Tache Voicu

 

 

 

Bucuresti

 

45

 

Berlea Toader

Contributii privind prelucrarea electrochimica a otelurilor pentru rulmenti

Contributions to electrochemical processing of ball bearing steel

 

Prof.univ.dr.ing. Picos Constantin

 

Iasi

 

 

 

46

 

 

 

David Ion

Cercetari privind parametrii tehnologici la prelucrarea cu laser a microsuprafetelor si interdependenta acestora cu materialul supus prelucrarii

Research concerning the technological parameters in micro-surface laser processing and their interdependence with the involved material

 

Prof.univ.emerit dr.ing.

Savii Gheorghe

 

 

 

Timisoara

 

 

47

 

 

Dontu Grigore Octavian

Perfectionarea sistemelor cu laser pentru îmbunatatirea performantelor tehnologiilor specifice mecanicii fine

Development of laser system used to improve the performances of fine mechanic specific technologies

 

 

Prof.univ.dr.ing. Demian Traian

 

 

Bucuresti

 

 

48

 

 

Dragomir Emil Huber Adrian

Contributii la tehnologia de prelucrare prin eroziune electrica a produselor din carburi metalice

Contributions to electro-erosion processing technology of metallic carbide products

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

49

 

Nanu Serban

Contributii la sudarea prin presiune în camp ultrasonor a tablelor din aluminiu

Contributions to the pressure welding of the aluminium sheets in ultrasound field

Prof.univ.dr.doc

ing. Popovici Vladimir

 

 

 

50

 

Sindila Gheorghe

Cercetari teoretice si experimentale privind deformarea plastica în camp electromagnetic

Theoretical and experimental research on plastic deformation in  electromagnetic fields

 

Prof.univ.dr.ing. Tache Voicu

 

Bucuresti

 

 

 

51

 

 

 

Stoica Gina Florica

Cercetari teoretice si experimentale privind influenta stabilitatii dinamice a sistemelor electrod-scula si piesa la prelucrarea prin electroeroziune

Theoretical and experimental research on the influence of dynamic stability systems of the  electrode-tool and piece in electro-erosion processing

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Enache Stefanuta

 

 

 

Bucuresti

1986

 

52

 

Gutt Gheorghe

Contributii privind utilizarea convectiei cu ultrasunete la depunerea galvanica de nichel

Contributions concerning the use of  ultrasound convection in nickel galvanic deposition

 

Prof.univ.dr.ing. Ivascan Stefan

 

Iasi

 

53

 

Lancrangean Zenoviu

Contributii la prelucrarea corpurilor de revolutie prin eroziune electrica complexa

Contributions to the processing by complex electrical erosion of the revolution solid

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

54

 

Marcusan Aurel

Sistem de avans automat pas cu pas la masinile de prelucrat prin eroziune electrica

Step by step automatic advance system of electrical erosion processing equipment

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

1987

 

 

55

 

 

Paulescu Gheorghe

Contributii la optimizarea tehnologiei de prelucrare dimensionala cu unde ultrasonice a materialelor fragile si dure

Contributions to the optimisation of the technologies using dimensional ultrasound wave in processing of very hard and brittle materials

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

 

56

 

 

 

Petre Mihai

Studii si cercetari privind prelucrarea prin electroeroziune a suprafetelor complexe în materiale dure si extradure

Studies and researches on electro-erosion processing of complex surfaces in very hard materials

 

 

 

Prof.univ.dr.ing

Gavrilas Ionel

 

 

 

 

Bucuresti

1988

 

 

57

 

 

Gutt Sonia

Contributii la prelucrarea electrochimica a metalelor în vederea economisirii energiei si a reducerii pierderilor de metal

Contributions concerning electrochemical processing of metals having in view energy  saving  and reduction of material loss

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Ivascan Stefan

 

 

Iasi

 

 

 

58

 

 

 

Mihaila Ioan

Optimizarea tehnico-economica a procesului de prelucrare dimensionala prin eroziune electrica. Matrite pentru turnarea sub presiune a aliajelor neferoase

Technic and economic optimisation of dimensional electro-erosion processing. Stamp for pressure casting of non ferrous alloy

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

 

Timisoara

1989

 

 

59

 

 

Ghita Mihai

Contributii la îmbunatatirea tehnologiei de prelucrare a produselor din cristale dure si extradure

Contributions to enhancement of processing technology  of hard and extra hard crystals

 

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1990

 

60

 

Taroata Anghel

Contributii la conducerea proceselor tehnologice de sudare cu fascicul de electroni

Contributions concerning the management of electron beam welding technology process

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

1991

 

61

Dobra T.

Contributii la studiul compactizarii prin extrudare si forjare rotativa a materialelor pulverulente

Contributions to compacting study through rotating extrusion and forging of pulverous materials

Acad.

Prof.univ.dr.doc.ing.

Colan Horia

Cluj Napoca

 

62

 

Dumitru Gabriel

Taierea materielelor metalice cu jet - jeturi de energii concentrate

Metal materials cutting with jet-jets of focused energies

 

Prof.univ.dr.ing. Zgura Gheorghe

 

Bucuresti

 

63

 

Duse Dan-Maniu

Contributii la prelucrarea dimensionala prin eroziune electrica cu rupere de contact

Contributions to dimensional processing using electro-erosion with contact crashing

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

1992

 

64

 

Andrei Napoleon

Crcetari privind prelucrarea prin deformare electrohidraulica a pieselor din tabla

Research in electro-hydraulic deformation of sheet pieces

 

Prof.univ.dr.ing. Ciocardia Constantin

 

Bucuresti

 

 

65

 

 

Faisal Moh’d

Al-Ghatian

Studii si cercetari privind prelucrarea prin electroeroziune a suprafetelor elicoidale pe suprafete cilindrice interioare si exterioare

Studies and researches on electro-erosion processing of spiral surfaces on inner and outer cylindrical areas

 

Prof.univ.dr.ing

Gavrilas Ionel

 

 

 

Bucuresti

 

 

66

 

 

Visan Aurelian

Contributii privind cresterea preciziei de prelucrare a cavitatilor matritelor si stantelor prin electroeroziune

Contributions concerning the increase of precision during the manufacturing of stamp cavitions  using electro-erosion processing

 

 

Prof.univ.dr.ing

Gavrilas Ionel

 

 

 

Bucuresti

1993

 

 

67

 

 

Ciobanu Mircea

Cercetari privind optimizarea parametrilor de lucru la finisarea magneto-abraziva cu ferofluide

Research concerning the optimisation of the work parameters specific for magneto-abrasive finishing with ferrous-fluid

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Cozmanca Mircea

 

 

Iasi

 

68

 

Marinceu Dimitrie

Contributii în domeniul prelucrarii prin eroziune electrica cu electrod masiv mobil

Contributions in the field of electrical erosion processing using mobile solid electrode

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel

 

Timisoara

 

 

69

 

 

Marinescu Radu Dumitru

Strategii manageriale de aplicare si dezvoltare a tehnologiilor neconventionale în industria constructoare de masini

Management strategy for application and development  of  nonconventional  technologies in industry

 

 

 

Conf.univ.dr.ing. Ardelea Dan

 

 

Bucuresti

 

 

 

70

 

 

Marascu -Klein Vladimir

Stabilirea performantelor si domeniilor de utilizare eficienta a materialelor neconventionale, policristale de diamant, la prelucrarea metalelor

Establishing the performances and the field of efficient use in metals processing by nonconventional materials, diamond polycrystals

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

 

 

Brasov

 

 

71

 

 

Rata Vasile

Cercetari privind prelucrarea electrochimica hidrodinamica a suprafetelor complexe de revolutie

Research concerning hydrodynamic electrochemical processing of complex revolution surfaces

 

 

Prof.univ.dr.ing. Tache Voicu

 

 

Bucuresti

1994

72

Albu Alexandru

Cercetari privind echipamente electrotermice performante pentru taieri de materiale.

Researches concerning performance electrothermic equipments for materials cuttings

Prof.univ.dr.ing.

Sora Ioan

Timisoara

 

 

73

 

 

Iacob Dumitru

Cercetari teoretice si experimentale privind deformarea plastica la rece a semifabricatelor metalice utilizand energia acumulata în condensatoare

Theoretical and experimental resarches on cold plastic deformation of metallic products

 

 

Prof.univ.dr.ing. Braha Vasile

 

 

Iasi

 

74

 

Merfea Bogdan

Prelucrarea prin deformare cu impulsuri electrohidraulice

Processing by deformation using electro-hydraulic impulse

 

Prof.univ.dr.ing Obaciu Gheorghe

 

Brasov

 

 

75

 

 

Oprea Mihai

Cresterea capacitatilor portante tehnologice a electrodului la prelucrarea eroziva cu electrod filiform

Lift capacities development of the electrode during erosion processing with filiform electrode

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Nichici Alexandru

 

 

Timisoara

1995

 

 

76

 

 

Bancescu Nicolaie

Cercetari privind cresterea durabilitatii la oboseala prin tratamente termice neconventionale aplicate stratului superficial

Researches on durability improvement at tiredness using unconventional heat treatment applied on slight layers

 

 

Prof.univ.dr.ing.    Crudu Ioan

 

 

Galati

 

 

77

 

 

Dumitru Constantin

Contributii la stabilirea unor procese tehnologice moderne, de mare productivitate, pentru obtinerea pieselor din pulberi

Contributions to estabilshing some up-to-date, high productivity technologies to obtain parts from poders

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

 

Craiova

 

 

78

 

 

Fuiorea Ion

Contributii la proiectarea si realizarea materialelor compozite pentru structurile de aviatie

Contributions regarding to composite materials design and manufacturing for aircraft structures

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Ghizdavu Victor

 

 

 

Bucuresti

 

 

79

 

Herman Richard

Contributii la optimizarea realizarii fantelor prin eroziune electrica complexa

Contributions concerning the optimisation of slot manufacturing using complex electrical erosion

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

80

 

 

Neagu Maria

Studiul unor materiale magnetice în vederea utilizarii lor la constructia traductorilor magnetostrictivi de joasa frecventa

Study of some magnetic materials in wiew of their use at low frequency magnetostrictive transducers

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Bursuc Ilie

 

 

Iasi

 

81

 

Petrescu Maria

Contributii la prelucrarea materialelor textile cu laser

Contributions to laser processing of textile materials

 

Prof.univ.dr.ing. Zgura Gheorghe

 

Bucuresti

 

 

82

 

 

Soaita Dumitru

Studiul stabilitatii functionarii sistemului de avans hidraulic pentru masini neconventionale

Study of operation stability  for hydraulic advance system used of nonconventional equipment

 

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

 

Brasov

 

 

83

 

 

Tataru Ovidiu

Contributii privind constructia tunului electronic trioda pentru sudare cu fascicul de electroni

Contributions concerning the construction of the electronic gun type “triode” for electron beam welding

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1996

 

84

 

Cicala Eugen

Optimizarea proceselor de taiere conturata cu laser a materialelor

Optimisation of cutting materials outlined by laser

 

Prof.univ.dr.ing. Nichici Alexandru

 

Timisoara

 

85

 

Gaciu Alexandru

Generarea suprafetelor complexe prin electroeroziune utilizand electrozi sinterizati

Generation of complex surfaces generation by electro-erosion using sintered electrodes

 

Prof.univ.dr.ing. Achimas Gheorghe

 

Cluj - Napoca

 

86

Falota

Horia

Cercetari privind simularea si optimizarea unor procese termice în cuptoare electrice industriale cu rezistoare si înalta temperatura.

Researches concerning simulation and optimization of some thermal processes in industrial electric ovens with resistors and high temperatures

 

Prof.univ.dr.ing.

Sora Ioan

Timisoara

 

 

87

 

 

Nani Viorel Mihai

Activarea cu ultrasunete a proceselor de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform

Ultrasound activation of electro-erosion processing with filiform electrode

 

 

Prof.univ.dr.ing. Iclanzan Tudor

 

 

Timisoara

 

 

88

 

 

Orban Octavian

Contributii la îmbunatatirea caracteristicilor palniilor cumulative folosind procedeul de deformare prin explozie

Contributions regarding features improvement of cumulative shope charges liner using explosion deformation process

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Ghizdavu Victor

 

 

Bucuresti

 

 

89

 

 

Rosca Liviu

Contributii la prelucrarea suprafetelor prin eroziune electrica cu rupere de contact

Contributions to surface manufacturing using electrical erosion with contact crashing

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

1997

 

 

90

 

 

Balogh Petru

Cercetari privind cresterea capacitatii de rezistenta la presiune interioara a tuburilor cu pereti grosi aplicand autofretarea prin explozie

Researches regarding the increase of inner pressure resistance capability of thick wall tubes  by explosion self-tightening

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Ghizdavu Victor

 

 

Bucuresti

 

 

 

91

 

 

 

Barac Eugen

 Contributii la studiul influentei conditiilor de eliminare a produselor eroziuneii asupra productivitatii, preciziei dimensionale si a uzurii electrodului la prelucrarea prin eroziune electrica

Contributions to study of the influance of erosion-product removal on the productivity, dimensional precision and electrode wear in electro- erosion processing

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

 

 

 

Brasov

 

 

92

 

 

Coman Liviu-Ion

Contributii la studiul ambutisarii prin electrohidroimpulsuri a pieselor cu forme de revolutie

Contribution to cupping of pieces with revolution forms performed with electro-hydro-impulses

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Popovici Vasile

 

 

Timisoara

 

 

93

 

 

Deaconescu Tudor

Sisteme de etansare mobile, cu frecari reduse, utilizate în actionarea hidraulica a masinilor neconventionale

Mobile scaling systems with reduced friction used hydraulic operation of nonconventional machines

 

 

Prof.univ.dr.ing. Ivan Mircea

 

 

Brasov

 

94

 

Grama Lucian

Cercetari privind utilizarea plasmei la prelucrarea prin aschiere a otelurilor înalt aliate

Researches concerning plasma application in high alloy steel chipping

 

Prof.univ.dr.ing.    Tache Voicu

 

Bucuresti

 

95

 

Lacatus Elena

Cercetari privind deformarea plastica la rece în camp ultrasonic

Researches concerning cold plastic deformation in ultrasound field

 

Prof.univ.dr.ing.    Tache Voicu

 

Bucuresti

 

 

96

 

 

Mnerie Dumitru

Contributii la optimizarea utilizarii materialelor piezoceramice în constructia traductoarelor de forta

Contributions to optimisation of use of piezoceramics material in force transducers

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

97

 

Nicola Dan

Contributii la stabilirea proceselor tehnologice de realizare a aliajelor fier - siliciu din pulberi, pentru miezuri magnetice

Contributions to establishing the technologies of obtaining Fe-Si alloys for magnetic cores from powders

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

 

Craiova

 

98

 

Opran Constantin Gheorghe

Cercetari privind prelucrarea prin electroeroziune a unor materiale ceramice

Researches on electro-erosion processing of some ceramic materials

 

Prof.univ.dr.ing.     Vlase Aurel

 

Bucuresti

 

99

 

Popa Liliana

Studii si cercetari privind prelucrarea prin strunjire a aliajelor feroase cu ajutorul plasmei

Studies and researches on chipping of ferrous alloys using plasma

 

 

Prof.univ.dr.ing.    Tache Voicu

 

Bucuresti

 

100

 

Popescu Ion

Cercetari teoretice si experimentale efectuate în domeniul curatirii cu ultrasunete a suprafetelor metalice

Theoretical and experimental research in metal surface cleaning field using ultrasound

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

 

 

Brasov

101

Serbanescu-Oasa Anca

Generarea cu laser a ultrasunetelor în materiale

Laser generation of ultrasound in materials

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

Brasov

 

102

 

Tabacaru Valentin

Analiza sistemelor de prelucrare prin electroeroziune computerizate

Analyse of computer systems for electro-erosion processing

 

Prof.univ.dr.ing. Epureanu Alexandru

 

Galati

 

 

103

 

 

Urecheatu Gheorghe

Cercetari teoretice si experimentale asupra prelucrarii prin eroziune electrica a unor decupari pe contururi închise

Theoretical and experimental researches on electrical erosion processing used for some closed loop cutting-out

 

 

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

 

 

Brasov

 

 

104

 

 

Voiculescu Ioana

Contributii privind optimizarea tehnologiei de prelucrare cu laser a monocristalelor din safir si rubin sintetic

Contributions concerning the optimisation of laser technology processing of sapphire and synthetic ruby single-crystal

 

 

Prof.univ.dr.ing. Popovici Vasile

 

 

Timisoara

1998

 

 

 

105

 

 

 

Botis Mihaela

Cercetari privind influenta mediului de lucru asupra proceselor tehnologice la prelucrarile dimensionale prin eroziune bazate pe dizolvare anodica

Research concerning the influence of work environment on technological process during dimensional processing by erosion based on anode dissolution

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.      Nanu Dan

 

 

 

Sibiu

 

 

106

 

 

Iliescu Ciprian

Contributii teoretice si experimentale privind realizarea microtraductoarelor de presiune si forta pe suport de siliciu

Theoretical and experimental contributions concerning manufacturing of pressure and force micro transducers on silicon support

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Tache Voicu

 

 

Bucuresti

 

107

 

Olaru Mircea

Optimizarea prelucrarii prin eroziune electrica cu electrod masiv

Optimisation of electrical erosion processing with solid electrode

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

 

108

 

 

Rosca Adrian

Contributii privind tehnologia de deformare a tablelor subtiri prin impulsuri pneumatice si particule de impact

Contributions concerning the deformation technology of thin sheets using pneumatic pulses and impact particles

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

 

Craiova

 

 

109

 

 

Savastru Roxana

Contributii la dezvoltarea tehnologiei de procesare cu laser, prin perfectionarea sistemelor de micropozitionare

Contributions to developement of laser processing technology by improvement of micropositioning systems

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Tache Voicu

 

 

Bucuresti

1999

 

110

 

Bucur Viorel

Contributii la optimizarea tehnologiei de prelucrare dimensionala prin eroziune electrica cu rupere de contact (EERC) cu obiect de transfer - banda metalica

Contributions to optimisation of the dimensional processing technology using contact brake-out electroerosion with metallic stripe as transfer object

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

 

 

Sibiu

 

111

 

Butucea Stefan

Studiul stabilitatii dinamice a sistemului de avans electronic pentru EDM

Dynamic stability study of an electronic advance system for EDM

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

Brasov

 

 

112

 

 

Ghiculescu Liviu Daniel

Contributii privind superfinisarea prin procedee neconventionale a suprafetelor active ale matritelor

Contributions concerning superfinishing of active surfaces of molds by nonconventional methods

 

 

Prof.univ.dr.ing. Vlase Aurelian

 

 

Bucuresti

 

113

 

Goga Doru Adrian

Contributii cu privire la sudarea prin explozie a placilor metalice subtiri

Contribution to the explosion welding og thin metallic plates

 

Prof.univ.dr.ing.

Ghizdavu Victor

 

Bucuresti

 

114

Hedes

Alexandru

Cercetari electromagnetice privind echipamente cu înalta frecventa pentru sudarea cu arc electric

Electromagnetic researches concerning high frequency equipment for electric arc welding

Prof.univ.dr.ing.

Sora Ioan

Timisoara

 

 

115

 

 

Iancu Ionel

Contributii privind prelucrarea cu  ultrasunete a discurilor optice de sticla si a lentilelor de safir

Contributions concerning ultrasound processing of glass optical discs and sapphire lenses

 

 

Prof.univ.dr.ing. Iclanzan Tudor

 

 

Timisoara

 

 

116

 

 

Ionescu Nicolae

Contributii la studiul prelucrarii materialelor metalice prin aschiere asistata de vibratii ultrasonice

Contributions to the study of metallic materials processing by splintering a assisted by ultrasound vibrations

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Gheorghe Marian

 

 

Bucuresti

 

117

 

Ivanus Radu

Contributii la valorificarea pulberilor metalice de cupru si nichel din catalizatori uzati

Contributions to capitalisation of Cu and Ni metallic powders from wear catalyzers

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

Craiova

 

118

 

Malaimare Gabriel

Contributii la prelucrarea materialelor extradure în camp ultrasonic cu sonotrod rotativ

Contributions to extra-hard materials processing in an ultrasound field with rotating sonotrode

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

 

 

119

 

 

 

Maniut Petre

Contributii privind sistemele de conducere cu reglare discreta a vitezei de avans cu aplicare la ECM

Contributions concerning the driving systems with discrete adjustement of advance velocity as applied to ECM

 

 

Prof.univ.dr.ing. Boncoi Gheorghe

 

 

 

Brasov

 

120

 

Neagu Dumitru

Contributii la studiul proceselor de prelucrare cu fascicul de electroni

Contributions on electron beam processings

 

Prof.univ.dr.ing. Tache Voicu

 

Bucuresti

 

121

 

Nica Mihaela C.

Activarea cu ultrasunete a mediilor lichide

Ultrasound activation of liquid media

 

Prof.univ.dr.ing. Iclanzan Tudor

 

Timisoara

 

122

 

Peptanaru Mihaita

Cercetari privind comportarea elementelor piezoceramice în regim dinamic

Study on tke behavior of piezoceramic elements in dynamic function

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Chiriac Horia

 

Iasi

 

 

123

 

 

Stan Daniel

Studiul activarii ultrasonice a proceselor de injectare si extrudare a materialelor termoplastice

Study of ultrasound activation of injection and extrudation of thermoplastic materials

 

 

Prof.univ.dr.ing. Iclanzan Tudor

 

 

 

 

Timisoara

 

124

 

Turc Cristian

Cercetari privind optimizarea prelucrarii dimensionale prin eroziune electrochimica

Research concerning optimisation of dimensional processing by electrochemical erosion

 

Prof.univ.dr.ing. Iclanzan Tudor

 

Timisoara

 

 

125

 

 

Tîtu Mihail

 Contributii privind modificarea transferului substantial la prelucrarea dimensionala prin eroziune electrica cu campuri coercitive

Contributions to substantial transfer modification during dimensional processing using electrical erosion with coercive fields

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

 

Sibiu

 

 

126

 

 

Ungureanu Catalin

Cercetari teoretico-experimentale privind eroziunea electrochimica-abraziva în ascutirea sculelor aschietoare

Theoretical and experimental research concerning the electrochemical-abrasive machining in sharpening of cutting tools

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Plahteanu Boris

 

 

Iasi

 

 

127

 

 

Urse Maria

Obtinerea si studiul unor noi materiale tensorezistive sub forma de straturi subtiri, cu caracteristici superioare

On the obtaining and study of some new elastoresistive materials, in thin films shape, with superior characteristics

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Chiriac Horia

 

 

Iasi

2000

128

Birtu

Cristian

Contributii la tehnologia prelucrarii materialelor cu jeturi hidroabrazive

Contributions to technology of abrasive water jet materials machining

Prof.univ.dr.ing.

Calea Gheorghe

Bucuresti

 

 

129

 

 

Felician Florin

Studii si cercetari privind posibilitatile tehnologice de utilizare a tunurilor electronice cu plasma

Research and studies concerning the technological opportunities of using plasma electron-guns

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

 

130

 

 

 

Dodun Oana

Contributii la optimizarea tehnologiei de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform

Contributions concerning processing technology optimisation by electro-erosion with filiform electrode

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Lungu Gheorghe

 

 

 

Iasi

 

 

131

 

 

Groza Ioan V.

Caracteristici teoretice si experimentale privind optimizarea prelucrarii cu medii abrazive magnetice-reologice

Theoretical and experimental particularities concerning optimisation of processing based on magneto-rheological abrasive means

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Nichici Alexandru

 

 

Timisoara

 

 

132

Han

Adelina

Alina

Caracterizarea tribologica a suprafetelor polimerice tratate cu fascicul laser

Tribologic characterization of polymeric surfaces processed by laser beam

Prof.univ.dr.ing.

Nichici Alexandru

Prof.

Ghevey D.

Universite de Bourgogne

 

Timisoara

 

133

 

Heber Siegfried I.

Contributii la optimizarea tehnologiei de prelucrare prin eroziune electrica cu rupere de contact (EERC) a aliajelor de aluminiu

Contributions to optimisation of brea-out electroerosion technology in Al alloys

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

 

134

 

Iliescu Mihaela

Contributii la studiul calitatii si prelucrabilitatii straturilor depuse prin pulverizare termica

Contributions on quality study and workability of laids-down by thermal pulverization

 

 

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Marian

 

Bucuresti

 

135

Nicoara

Dan

Cercetari privind utilizarea echipamentelor electro – ultraacustice la intensificarea performanta a unor procese tehnologice în medii lichide

Researches concerning using electro – ultra acoustic equipments to high performance intensifying of some technological processing in liquid medium

Prof.univ.dr.ing.

Sora Ioan

Timisoara

 

136

 

Paulescu Liliana

Activarea ultrasonica a proceselor de netezire fina abraziva

Ultrasound activation of processes for fine abrasive smoothening

 

Prof.univ.dr.ing. Nichici Alexandru

 

Timisoara

 

 

137

 

 

Petrescu Valentin Dan

Cercetari teoretice si experimentale asupra evolutiei geometrice a unor profile realizate prin eroziune electrica

Theoretical and experimental researche on geometrical evolution of some profiles obtained by electrical erosion

 

 

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

 

 

Sibiu

 

 

 

138

 

 

 

Ratiu Ioan Virgil

Cercetari teoretice si experimentale asupra modalitatilor de sporire a randamentului procesului de ardere al unui amestec aer-gaz cu ajutorul ultrasunetelor

Theoretical and experimental researchs on some possibilities to increase the efficiency of burning process specific for an air-gas mixture with ultrasound

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

 

Sibiu

 

139

Rentea

Cornel

Cercetari privind compensarea regimului electromagnetic deformant la instalatii electrotehnice cu arc electric

Researches concerning compensation of deformation electromagnetic regime at electro technique installations with electric arc

Prof.univ.dr.ing.

Sora Ioan

Timisoara

 

 

140

 

 

Reviczky Antoniu L.

Contributii la îmbunatatirea performantelor sistemelor de avans automat pentru masinile de prelucrare prin electroeroziune

Contributions to performance improvement of self-advance systems for electroerosion machines

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

 

Timisoara

 

 

141

 

 

Simion Carmen

Studii si cercetari privind calitatea suprafetelor prelucrate prin eroziune electrica cu rupere de contact

Research and study on quality surfaces processed by electrical erosion with crashing contact

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Tache Voicu

 

 

Bucuresti

 

142

 

Temur Roberto

Conducerea cu calculatorul a masinilor de prelucrat prin eroziune electrochimica

Computer management of electrochemical erosion processing machine

 

 

Prof.univ.dr.ing.Ivan Mircea

 

 

Brasov

 

143

Tulcan

Liliana

Georgeta

Activarea ultrasonica a proceselor de netezire fina abraziva.

Ultrasonic activation of fine abrasive polishing

Prof.univ.dr.ing.

Nichici Alexandru

Timisoara

 

 

 

144

 

 

 

Urdas Vasile

Cercetari privind obtinerea unor organe de masini (din familia (categoria) rotilor dintate), din pulberi metalice prin procedeul de sintermatritare (forjare)

Research concerning building of some machine parts from metallic powders by forge means

 

 

Prof.univ.dr.ing. Florea Viorel

 

 

Sibiu

 

145

 

Vasilescu Mircea D.

Contributii la prelucrarea materialelor cu jet de apa

Contributions to materials processing by water jet

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

2001

 

146

Gruescu

Lucian

Contributii la studiul regimului tranzitoriu din circuitul electric al cuptorului de inductie.

Contributions to study of transient regime from electric circuit of induction oven

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

147

Jumatate

N.

Cercetari asupra unor straturi superficiale obtinute din aliaje amorfe, pentru rezistenta la uzura si coroziune

Researches on some superficial layers obtained from amorphous alloys for wear and corroding resistance

Prof.univ.dr.ing.

Bicsak E.

Cluj Napoca

148

Ilie

Marina

Îmbunatatirea performantelor proceselor de prelucrare a materialelor cu laser.

Processes performances improving of laser beam materials machining

Prof.univ.dr.ing.

Nichici Alexandru

 

Timisoara

 

 

149

 

 

Ignat Mircea

Contributii privind scanarea optica folosind actuatoare senzori ultrasonici pe baza de materiale inteligente

Contributions concerning optical scanning by means of ultrasounds sensors actuators based on smart materials

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

 

Bucuresti

 

150

 

Popovici Victor

Contributii la studiul prelucrarii prin deformare în camp magnetic

Contributions to deformation processing in a magnetic field

 

Prof.univ.dr.ing. Zgura Gheorghe

 

Bucuresti

 

151

Safta

Voicu jr.

Contributii la sudarea MIG/MAG utilizand tehnica în impulsuri de current

Contributions to MIG/MAG welding using current pulses technique

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

Timisoara

 

152

Tatucu

Iancu

Contributii la modelarea arcului electric si a campului termic la procedeele de sudare prin topire în medii de gaze protectoare

Contributions to electric arc and thermal field modeling at welding methods through melting in protecting gases environments

 

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

Timisoara

2002

 

 

153

 

 

Baila Dorel

Contributii la optimizarea constructiva si tehnologica a obiectului de transfer la prelucrarea prin eroziune electrica cu rupere de contact

Contributions to constructive and technological of the transfer object in beak-out contact electroerosion processing

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

 

Sibiu

 

 

154

Benga

Gabriel

Contributii la optimizarea procesului tehnologic privind prelucrarea în stare dura a unor oteluri aliate

Contributions to technological process optimization concerning machining in tough state of some alloys steels

Prof.univ.dr.ing.

Popovici Vasile

Timisoara

155

Boboescu

Remus

Modelarea matematica a procesului de taiere cu laser

Mathematical modeling of cutting process through laser Beam

 

Prof.univ.dr.ing.

Nichici Alexandru

Timisoara

 

156

Botizan

Adriana

Florina

Procesarea materialelor industriale cu laser Nd:YAG

Industrial materials processing by Nd: YAG laser

Prof.univ.dr.ing.

Nichici Alexandru

Timisoara

 

157

 

Ciopraga Gabriel

Contributii privind vibrohonuirea electrochimica

Contributions to electrochemical vibration-honing

 

Prof.univ.dr.ing. Picos Constantin

 

Iasi

 

 

158

 

 

Chiliban Marius

Contributii privind activarea procesului de prelucrare prin eroziune electrica cu electrod filiform

Contributions to activation of electrical erosion processing with filiform electrode

 

 

Prof.univ.dr.ing.Oprean Constantin

 

 

Sibiu

 

159

 

Denes Calin Viorel

Contributii asupra prelucrarii prin eroziune electrica cu electrod filiform

Contributions to electrical erosion processing with filiform electrode

 

Prof.univ.dr.ing.  Oprean Constantin

 

Sibiu

 

160

Manzat

Cristian Eugen

Optimizarea proceselor de taiere cu laser a materialelor nemetalice

Optimization of nonmetallic materials cutting processes through laser

Prof.univ.dr.ing.

Nichici Alexandru

Timisoara

 

 

161

 

Miclea Ioan Marcel

Aspecte hidrodinamice si tehnologice ale prelucrarii materialelor cu jet de apa

Hydrodynamic and technologic aspects of material processing with water jet

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

 

Sibiu

 

 

162

 

 

Nitoi Dan

Contributii privind determinarea tensiunilor interne cu ajutorul actuatoarelor ultrasonore - ultrasunete

Contributions about determination of intern stress with ultrasound actuators

 

Prof.univ.dr.ing.Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

163

Orszari

Cristian

Erwin

Contributii la utilizarea laminarii produselor de tip bara.

Contributions to using of bar type products lamination

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

Timisoara

 

164

 

Pearsica Marian

Cercetari privind taierea metalelor cu fascicul laser

Researches on laser beam cutting materials

 

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Marian

 

Bucuresti

 

165

 

Popovici Victor

Contributii la studiul prelucrarii prin deformare în camp magnetic

Contributions to deformation processing in a magnetic field

 

Prof.univ.dr.ing. Zgura Gheorghe

 

Bucuresti

 

166

 

Purcar Carmen

Contributii privind precizia prelucrarii de profilare prin eroziune electrica

Contributions on precision of profile processing by electrical erosion

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

Sibiu

 

167

Stoicoiu

Florin Ioan

Contributii la optimizarea reconditionarii cilindrilor de laminare

Contributions to optimization of reconditioning mill rolls

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

Timisoara

 

 

168

 

 

Tistere Claudia

Contributii privind realizarea motoarelor ultrasonore utilizate în deplasarile de mare precizie

Contributions regarding ultrasound motors used for high precision movement

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

 

Bucuresti

2003

 

169

 

Pisarciuc Cristian

Fenomene energetice în spatiul dintre electrozi la prelucrarea prin eroziune electrica

Energetic phenomena between electrodes during the electrical erosion processing

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

Brasov

 

 

170

 

 

Sarbu Flavius

Cercetari privind dimensionarea si executia electrodului-scula la prelucrarea prin eroziune electrochimica

Research on construction and manufacture of a tool-electrode used for electrochemical erosion

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Ivan Mircea

 

 

Brasov

171

Trasca

Teodor

Optimizarea fabricarii matritelor de extrudat paste fainoase cu miezuri din cristale artificiale

Optimization of extrusion molds with cores from artificial crystals fabrication for flour pasta

Prof.univ.dr.ing.

Popovici Vasile

Timisoara

B. LUCRARI ÎN CURS DE ELABORARE

THESES IN PREPARATION

 

172

 

Armasu Catalin

Studiul prelucrarii de finisare cu suspensii abrazive în camp ultrasonor

Study of finishing processing  using abrasive suspensions in a ultrasound field

 

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

Brasov

 

173

 

Dumitru Mircea

Aspecte energetice ale prelucrarii prin eroziune electrica

Energetic aspects of electroerosion processing

 

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

Brasov

 

174

 

Filip Ovidiu

Comportarea dinamica a sistemelor electrohidraulice de avans pentru ECM

Dynamic behaviour of electro-hydraulic advance system for ECM

 

Prof.univ.dr.ing. Ivan Mircea

 

Brasov

 

175

 

Gabor Almos

Prelucrarea gaurilor de dimensiuni reduse prin dizolvare electrochimica

Processing of very small dimension holes using electrochemical dissolution

 

Prof.univ.dr.ing. Obaciu Gheorghe

 

Brasov

 

176

Apostolescu I.

Zoia

Contributii teoretice si experimentale privind tehnologiile de sudare cu ultrasunete a materialelor composite inteligente.

Theoretical and experimental contributions concerning technologies of intelligent composite materials ultrasonic welding

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

177

Ardeleanu I.

Silviu Dan

Contributii privind controlul nedistructiv a subansamblelor componente ale masinii de lupta MLI – 84.

Contributions concerning nondestructive control of MLI – 84 combat machine components

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

 

178

 

 

Berinde Mihaela

Cercetari teoretice si experimentale privind prelucrarea prin ELER a filetelor interioare în materiale dure si extradure

Theoretical and experimental research on electroerosion processing of inside thread in hard and extra hard materials

 

 

Prof.univ.dr.ing. Neagu Corneliu

 

 

Bucuresti

 

179

 

Baluta Laurentiu

Studii privind comportarea elementelor de structura ale masinilor de prelucrat prin electroeroziune

Studies concerning the behaviors of structural elements of electroerosion machines

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Aurite Traian

 

 

Bucuresti

 

 

180

 

Butu Larisa

Contributii privind curatirea si debavurarea cu ultrasunete a pieselor de mare precizie

Contributions regarding cleaning and smoothening of high precision parts using ultrasounds

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

 

181

 

 

Ciocan Cristy

Contributii privind prelucrarea materialelor dure si extradure neelectroconductoare cu ajutorul energiei ultrasonore

Contributions concerning processing of non-electroconduiting hard and extra-hard materials by means of ultrasound energy

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

 

Bucuresti

 

182

 

Cionea Cristian Dobrogeanu

Contributii la cresterea performantelor echipamentelor destinate prelucrarilor asistate de laser

Contributions to increasing the performance of equipments for laser-assisted processing

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Aurite Traian

 

Bucuresti

 

183

Dimitrescu D

Andrei

Contributii privind asistarea tehnologiilor de lipire a materialelor speciale folosind energia ultrasonora în vederea cresterii calitatii

Contributions concerning ultrasonic energy aiding of special materials pasting technologies for quality improving

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

184

 

Dumitrache - Rujinski Alexandru

Cercetari teoretice si experimentale privind utilizarea ultrasunetelor în procesul de tratare a cariilor

Theoretical and experimental research concerning use of ultrasounds in caries treatment

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

 

Bucuresti

 

185

 

Gîrleanu Gabriel

Contributii privind controlul nedistructiv al materialelor metalice cu ajutorul actuatoarelor ultrasonore

Contributions to metallic materials control using ultrasound actuators

 

Prof.univ.dr.ing. Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

186

Grecu V.

Gheorghe

Contributii privind controlul nedistructiv si remedierea neconformitatilor subansamblelor componente ale transportorului amfibiu blindat TAB – 77

Contributions concerning undestructive control and nonconformities taking out of armored amphibian transporter TAB – 77 components

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

 

 

187

 

 

 

Grecu Ionel

Cercetari teoretice si experimentale privind realizarea de motoare ultrasonice utilizate în constructia aparatelor de cercetare de înalta performanta

Theoretical and experimental research concerning ultrasound engines used in high performance research equipment

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

 

Bucuresti

 

188

Ionescu R.

Costin

Contributii privind utilizarea ultrasunetelor la tehnologia de îmbunatatire a                  motoarelor cu ardere interna

Contributions concerning ultrasonics using at improving technology of internal combustion engines

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

189

Mandache I.

Gabriel

Contributii teoretice si experimentale privind tehnologia de sudare cu ultrasunete a maselor plastice

Theoretical and experimental contributions concerning ultrasonic welding of plastics

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

190

Marinescu

Camelia Elena

Contributii la managementul operational al unitatilor de productie pentru prelucrari neconventionale

Contributions to operational management of production units for unconventional machinings

Prof.univ.dr.ing.

Neagu Corneliu

Bucuresti

 

191

 

Marinescu Marinela Nicoleta

Contributii privind procesarea materialelor compozite inteligente

Contributions to smart composites processing

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

 

 

192

 

 

Mihailescu Valentin

Cercetari teoretico-experimentale privind tehnologia depunerii prin pulverizare termica si caracteristicile straturilor

Theoretical and experimental research on thermal sputtering deposition technology and features of layers

 

 

 

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Marian

 

 

 

Bucuresti

 

193

Moraru (Minca) Angela Camelia

Contributii privind realizarea si utilizarea materialelor compozite inteligente

Contributions concerning obtaining and utilisation of smart composite materials

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

194

Muresan N.

Mircea Stefan

Contributii teoretice si experimentale privind intensificarea procedeelor de finisare folosind energia ultrasonora

Theoretical and experimental contributions regarding finishing processes intensification using ultrasonic energy

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

195

 

Nedelcu Roxana

Cercetari asupra durificarii superficiale prin laser a unor piese din oteluri carbon si aliate

Research upon laser hard facing of different carbon and alloyed steel pieces

 

Prof.univ.dr.ing.

Ghizdavu Victor

 

Bucuresti

196

Oprea

Camelia

Contributii la tehnologia de control nedistructiv cu specific în transporturile feroviare.

Contributions to nondestructive control technology in railway transports

Prof.univ.dr.ing.

Calea Gheorghe

Bucuresti

 

197

 

Papuc Gheorghe

Contributii privind proiectarea si realizarea unor motoare ultrasonice folosite în microrobotica

Contributions concerning the design and building of ultrasound engines used in microrobotics

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

198

 

Pelinescu Ion

Cercetari privind prelucrarea dimensionala cu ultrasunete a materialelor extradure

Researches on ultrasound dimensional processing of extra hard materials

 

Prof.univ.dr.ing. Zgura Gheorghe

 

Bucuresti

 

199

Petriceanu P.

Constantin

Cercetari teoretice si experimentale privind sudarea cu ultrasunete a microfirelor

Theoretical and experimental researches concerning microwires ultrasonic welding

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

 

200

 

 

Postelnicu Lucian

Cercetari privind cresterea preciziei de prelucrare prin electroeroziune cu electrod filiform

Research regarding increase of processing precision by electro-erosion with filiform electrode

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Aurite Traian

 

 

Bucuresti

 

201

Paun S.

Vlad Ionut

Contributii privind utilizarea ultrasunetelor în procesul de finisare a produselor de configuratie complexa.

Contributions concerning ultrasonics using in finishing process of complex configuration products

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

202

Radu C.

Constantin

Contributii teoretice si experimentale privind utilizarea ultrasunetelor la intensificarea prelucrarii prin aschiere a materialelor speciale.

Theoretical and experimental contributions regarding ultrasonics using at intensification of special materials chipping machining

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

203

 

Ranga Dorinel

Contributii privind monitorizarea procesarii materialelor compozite inteligente

Contributions concerning the processing monitoring of smart composites

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

 

Bucuresti

 

204

 

Racareanu Mariean

Studiul fenomenelor metalurgice ce apar în tehnologia perforarii cu jet cumulativ

Study about metallurgycal phenomena occuring in punching with lined shaped charge jet technology

 

Prof.univ.dr.ing.

Ghizdavu Victor

 

 

Bucuresti

 

205

Ungureanu I.

Nicoleta

Contributii teoretice si experimentale privind tehnologiile de sudare cu ultrasunete a materialelor compuse.

Theoretical and experimental contributions regarding technologies of composed materials ultrasonic welding

 

Prof.univ.dr.ing.

Amza Gheorghe

Bucuresti

 

 

206

 

 

Voicu Antonela

Cercetari privind controlul proceselor de prelucrare a materialelor cu ajutorul emisiei acustice

Researches on control of material processing using acoustical emission

 

 

Prof.univ.dr.ing. Zgura Gheorghe

 

 

Bucuresti

 

 

207

 

 

Baconi Eugen

Cercetari privind caracteristicile de formare prin presare a amestecurilor de aliaje dure cu pulberi din sistemul CW-Co

Research on formation by pressing of hard alloy mixteures with CW-Co powders

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

 

 

Craiova

 

208

 

Bunescu Adrian

Studii asupra obtinerii unor compozite metalo-ceramice pentru electrotehnica

Studies on metallic-ceramics compounds for electrical engineering

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

Craiova

 

209

 

Gheorghe Stefan

Contributii la realizarea unor noi materiale pentru lagare de alunecare din pulberi

Contribution to the gliding bearing of powders development

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

Craiova

 

210

 

Ghita Sorin

Studii asupra obtinerii pieselor din pulberi prin injectie

Studies on injection technology for pieces of powder

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

Craiova

 

 

211

 

 

Pascu Ileana

Contributii la dezvoltarea tehnologiilor de fabricare a contactelor electrice din pulberi pe baza de wolfram

Contributions to the development of the electrical contacts technology

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

Craiova

 

212

 

Teisanu Cristina

Studii asupra dezvoltarii aliajelor antifrictiune din pulberi pe baza de fier

Studies on anti-friction alloys with Fe powder

 

Prof.univ.dr.ing.

Sontea Sever

 

Craiova

 

 

213

 

 

Calatoru Victor

Cercetari în elaborarea sistemic optimala si prin sisteme expert a parametrilor tehnologici la prelucrarea electrochimic - abraziva

Research on optimal systemic elaboration and using expert systems of technological parameters at the electrochemical-abrasive machining

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Plahteanu Boris

 

 

 

Iasi

 

 

214

Coteatã Margareta

Contributii la studiul procesului de prelucrare prin eroziune complexã, electricã si electrochimicã

Contributions to the study of the process of hybrid  electrochemical discharge  machining

 

Prof. dr. ing. Slãtineanu Laurentiu

Iasi

 

 

215

 

 

Diamandescu Cristian

Contributii la optimizarea constructiv functionala a instalatiilor pentru microprelucrari cu ultrasunete

Contributions to the constructive - functional optimisation of equipment for ultrasonic micromachining

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Lungu Gheorghe

 

 

Iasi

 

 

216

Ion Stãnica

Contributii la studiul prelucrãrilor prin eroziune electricã a gãurilor de dimensiuni reduse

Contributions to the study of electrical discharge machining methods of holes with small diameters

Prof. dr. ing. Traian Grãmescu

Iasi

 

217

Iuras Emilia

Contributii la studiul utilizãrii unor procedee de prelucrare prin electroeroziune

Contributions to the study of applying some electrical discharge machining methods

 

Prof. dr. ing. Slãtineanu Laurentiu

Iasi

 

 

218

Moraru Alexei

Contributii la studiul prelucrãrii prin electroeroziune al semifabricatelor din materiale dure

Contributions to the study of hard material workpieces using electrical discharge machining

Prof. dr. ing. Slãtineanu Laurentiu

Iasi

 

219

 

Purcariu Rodica

Influenta durificarii prin scantei electrice asupra durabilitatii elementelor active

Influence of electrical discharge hardening on the active elements life of dies

 

Prof.univ.dr.ing.

Braha Vasile

 

Iasi

 

 

220

Radu Dan Gabriel

Contributii la studiul unor procedee de finisare a suprafetelor metalice prin metode magneto-abrazive

Contributions to the study of the metallic surfaces finishing methods by  magnetic abrasive methods

Prof. dr. ing. Traian Grãmescu

Iasi

 

 

221

 

 

Buidos Traian

Cercetari si contributii privind optimizarea tehnologiei de prelucrare prin eroziune electrica a matritelor de injectat mase termoplastice

Researches on the improvement of electrical erosion technology for moulds with applications in thermoplastics injection

 

Prof.univ.dr.ing.

Mihaila Ioan

 

Oradea

 

222

Barbu Cosmin

Asupra comportarii unui fascicul de fotoni la trecerea prin duze cu geometrie impusa

On photons beam behavior at passing through imposed geometry nozzles

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

 

223

 

 

Balasoiu Amalia

Contributii privind activarea procesului prin eroziune electrica cu electrod filiform în camp magnetic

Contributions to process activation in electroerosion with win-electrode in a magnetic field

 

 

Prof.univ.dr.ing. Oprean Constantin

 

 

Sibiu

224

Blanariu

Victor

Contributii la elaborarea tehnologiei de hidrosablare a unor suprafete

Contributions to some surfaces hydrosand technology

Prof.univ.dr.ing.

Nanu Dan

Sibiu

225

Capota

Sorin

Contributii la debitarea tablelor prin eroziune electrica cu rupere de contact

Contributions to cutting sheets through electrodischarge machining by breaking contact

 

Prof.univ.dr.ing.

Duse Dan

Sibiu

226

Cazac

Constantin Calin

Contributii la prelucrarea suprafetelor plane prin eroziune electrica cu rupere de contact (EERC)

Contributions to plane surfaces machining through electroerosion by breaking contact

 

Prof.univ.dr.ing.

Nanu Dan

Sibiu

 

227

Cleoanta

Claudiu Sorin

Asupra transmiterii informatiei prin tehnici opto – electronice

On information transmission through opto-electronics techniques

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

228

Cobrescu

Dumitru

Sisteme de transmitere a energiei cu ajutorul microundelor

Energy transmission systems by microwaves

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

229

Diaconescu

Constantin

Contributii asupra structurii unor generatoare de impulsuri cu adaptare flexibila la aplicatii tehnologice specifice

Contributions on pulses generators structures with flexible adaptation to specific technological applications

Prof.univ.dr.ing.

Nanu Dan

Sibiu

 

230

Dumitrescu

Ion

Studii privind optimizarea sistemelor de avans automat pentru masini de prelucrare prin eroziune electrica cu rupere de contact (EERC)

Studies regarding automate feed systems optimization for electrodischarge machines with breaking contact

Prof.univ.dr.ing.

Nanu Dan

Sibiu

 

231

Fagarasan

Vasile Iosif Mircea

Cercetari privind prelucrarea microorificiilor cu masini de prelucrare prin eroziune electrica cu electrod masiv

Researches regarding micro orifices processing by electrodischarge machines with massive mlectrode

Prof.univ.dr.ing.

Nanu Dan

 

 

 

Sibiu

 

 

232

 

 

Isarie Claudiu

Contributii privind prelucrarea materialelor compozite prin eroziune electrica cu electrod filiform

Contributions to composite materials processing by electrical erosion with filiform electrode

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Oprean Constantin

 

 

Sibiu

 

 

233

 

 

Morar Lucia

Cercetari teoretice si experimentale privind taierea cu laser a unor materiale textile

Theoretical and experimental research concerning laser cutting of textile materials

 

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

 

 

Sibiu

 

 

234

Marginean

Ion

Tehnici de simulare pentru fenomene care au loc în cadrul unor procese de eroziune

Simulation Techniques for Phenomena Occurring in Erosion Processes

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

235

Nanu (Baltes) Cora

Contributii asupra managementului calitatii procesului tehnologic de prelucrare prin eroziune electrica

Contribution on quality management of electrical discharge machining process.

Prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean

Sibiu

 

236

 

Nastase Dan

Contributii privind utilizarea vibratiilor în procesul de prelucrare a materialelor

Contributions on using vibrations in material processing

 

Prof.univ.dr.ing.

Oprean Constantin

 

Sibiu

 

237

Nioata

Alin

Asupra unor aspecte particulare ale desfasurarii procesului de eroziune complexa în operatii de taiere a unor oteluri speciale

On some particular aspects of complex erosion process deployment in special steels cutting operations

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

238

Popescu

Titus Florian

Modelarea elementelor definitorii ale unui fascicul de fotoni

Defining elements modeling of photons beam

 

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

239

Petrianu

Silviu Cristian

Cercetari privind influenta procesului de taiere cu laser asupra calitatii unor suprafete metalice

Researches concerning laser cutting process influence on metallic surface quality

Prof.univ.dr.ing.

Deac Valeriu

Sibiu

 

240

Rusciorean

Laura

Studii privind aplicarea ultrasunetelor la eliminarea unor aerosoli de dimensiuni reduse

Studies regarding ultrasonics using to eliminate low dimensions aerosols

 

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

241

Tîrnovean

Mircea Sorin

Cercetari teoretice si experimentale efectuate cu ajutorul laserului în scopul identificarii si corectarii abaterilor spatiale ale unor structuri

Theoretical and experimental researches using laser in order to identify and correct spatial failures of some structures

Prof.univ.dr.ing.

Isarie Ilie

Sibiu

 

 

242

 

Török

Szombatfalvi

Asupra unor modele de conversii energetice cu aplicatii la modificarea dimensionala a solidelor metalice

On some energetic conversion models with applications at dimensional changing of metallic solids

 

 

Prof.univ.dr.ing. Isarie Ilie

 

 

 

 

Sibiu

 

243

Vasiu

Radu

Cercetari asupra modificarilor straturilor superficiale prin transfer de masa cu ajutorul descarcarilor electrice

Researches on superficial layers changing through mass transfer using electrodischarges

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

 

Sibiu

 

244

 

Virca Ion

Contributii privind modificarile structurale superficiale ale unor materiale sinterizate cu campuri electromagnetice

Contributions regarding on the surface structural changes of some materials sinterized by the electromagnetic fields

 

Prof.univ.dr.ing. Nanu Dan

 

Sibiu

 

245

 

Contras Cristian

Optimizarea fenomenologica si tehnologica a microprelucrarilor cu laser

Laser micro-processing improvement

 

Prof.univ.dr.ing. Nichici Alexandru

 

Timisoara

 

246

 

Herman Mihaiela

Studiul campului termic la prelucrarea prin eroziune electrica complexa

Study on thermal distribution in complex electrical erosion technology

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

247

 

Ignat Sorin A.

Modelarea si diagnosticarea tehnologiei laser de acoperire a suprafetelor

Modeling and diagnostics in coating laser technology

 

Prof.univ.dr.ing. Nichici Alexandru

 

Timisoara

 

248

Karnyanszky Tiberiu M.

Contributii la optimizarea prelucrarii prin eroziune electrica complexa

Improvement of complex electrical erosion technology

 

Prof.univ.dr.doc.st.ing. Nanu Aurel, dr.h.c.

 

Timisoara

 

 

249

 

 

Matei Lucian

Contributii la optimizarea ambutisarii electrohidraulice a suprafetelor de revolutie conice

Contribution to electro-hydraulic plastic deformation for conical surfaces

 

Prof.univ.dr.ing. Popovici Vasile

 

Timisoara

 

 

250

 

 

Popa Alina

Optimizarea tehnologiei de realizare direct din turnare a cochilelor si matritelor metalice, rectificate prin eroziune electrica

Improvement of the rectified metallic moulds and shapers technology by erosion rectification

 

 

Prof.univ.dr.ing. Sporea Ioan

 

 

Timisoara

 

 

251

 

 

Popescu Ion

Studii si încercari de optimizare a sistemelor de fabricatie a matritelor prin procedeul de taiere si rectificare prin eroziune

Moulds fabrication by erosion cutting and rectification - Studies and improvements

 

 

Prof.univ.dr.ing. Sporea Ioan

 

 

Timisoara

 

 

252

 

 

Rocneanu Monica

Studiul prelucrabilitatii corpurilor semitransparente monocristaline cu fascicul laser

Mono-crystalline semitransparent materials processing by laser beam

 

 

Prof.univ.dr.ing. Popovici Vasile